Bc. Dominik WILD

Diplomová práce

UNIVERZÁLNÍ JAZYK (PROJEKT UNIVERZÁLNÍHO JAZYKA A JEHO RŮZNÉ PODOBY V DĚJINÁCH EVROPSKÉ VĚDY)

Universal kind of language (The project of universal language and its various form in history of european science)
Anotace:
Práce se zabývá pojmy dokonalého a univerzálního jazyka, přičemž rozebírá ty nejdůležitější koncepty univerzálního jazyka v dějinách evropské vědy. Největší prostor je tak poskytnut z pohledu autora nejvýznamnějšímu dílu věnujícímu se univerzálnímu jazyku - Characteristica Universalis od Gottfrieda Wilhelma Leibnize. Na základě inspirace tímto dílem se autor rozhodl využít základní numerický nástroj …více
Abstract:
The thesis describes the terms of the perfect and universal language and the most important concepts of universal language in the European history as well. The biggest space is given to the concept from Gottfried Wilhelm Leibniz - Characteristica Universalis, because it is the most important one from the author point of view. Author found an inspiration in this Leibniz's piece of work and decided to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WILD, Dominik. UNIVERZÁLNÍ JAZYK (PROJEKT UNIVERZÁLNÍHO JAZYKA A JEHO RŮZNÉ PODOBY V DĚJINÁCH EVROPSKÉ VĚDY) . Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/