Bc. Jakub Možucha

Diplomová práce

Current Status of Source Code Mutation Testing in JVM Environments

Current Status of Source Code Mutation Testing in JVM Environments
Anotace:
Mutačné testovanie je metóda hodnotiaca kvalitu softwarových testov, založená na vkladaní malých modifikácií do zdrojového kódu. Aktívne vyvíjaná je už viac ako 40 rokov až po súčasnosť. Napriek tomu, sú ešte stále problémy s globálnym využitím tejto metódy v softwarovom priemysle, pretože porovnaním k iným testovacím metódam je považovaná za veľmi výpočtovo náročnú. Cieľom tejto práce je preto určiť …více
Abstract:
Mutation Testing is a powerful method for the evaluation of software tests quality based on the idea of single small modifications to source code. It has an active research state with a history of more than 40 years. However, there is a problem with the adoption of this method industry-wide, as it is seen mostly as a resource-intensive activity compared to other testing methods. For this reason, the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2016
  • Vedoucí: PhD Bruno Rossi
  • Oponent: RNDr. Andrij Stecko, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy

Práce na příbuzné téma