Amira Kaid

Bakalářská práce

Would Ronald Coase love Bitcoin? How Blockchain Lowers Transaction Costs and Changes the Coasian Firm

Ronald Coase by rád Bitcoin? Jak Blockchain snižuje náklady na transakci a mění koasijskou firmu
Anotace:
Zvyšující se popularita blokové technologie, která je jinak známá jako technologie, která je základem protokolu Bitcoin, byla předmětem velkého průzkumu a nadšení mezi finančními organizacemi za potenciálně revoluční vlastnosti, které pravděpodobně změní fungování ekonomiky v budoucnu. Blokový řetězec je decentralizovaná kniha o otevřeném zdroji, která zaznamenává transakce bitcoin a je spravována …více
Abstract:
The rising popularity of blockchain technology otherwise known as the technology that underlies the Bitcoin protocol has been the subject of a lot of investigation and enthusiasm among financial organizations for its potentially revolutionary properties that will likely change how the economy works in the future. The blockchain is a decentralized open source ledger that records bitcoin transactions …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Dominik Stroukal
  • Oponent: Jaromír Prokop

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70427

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Economics

Práce na příbuzné téma