Bc. Pavel Schenk, BBA

Diplomová práce

Konkurs jako způsob řešení úpadku dlužníka

Bankruptcy as a way of dealing with the bankruptcy of the debtor
Anotace:
Cílem této závěrečné práce je vysvětlit průběh základního způsobu řešení úpadku – konkursu, a to se zaměřením na osobu a činnost insolvenčního správce, který je pro splnění základního cíle konkursu, nezbytný. V první části této práce pojednám o jednotlivých druzích úpadku, insolvenčním návrhu a stručně shrnu jednotlivé způsoby řešení úpadku dlužníka. V druhé části se zabývám osobou insolvenčního správce …více
Abstract:
The aim of this thesis is to explain the course of the basic way of solving insolvency - bankruptcy, with the focus on the person and the activity of the insolvency administrator, which is necessary to meet the basic objective of bankruptcy. In the first part of this work I deal with individual types of bankruptcy, insolvency proposal and briefly summarize the individual ways of solving the debtor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.