Bc. Jana BUŠINOVÁ

Bakalářská práce

Finanční analýza podniku PAPCEL, a. s. v letech \nl{}2003 - 2006

Financial analysis of the joint stock company PAPCEL in years 2003 - 2006
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce je shrnout základní poznatky týkající se finanční analýzy a následně je praktikovat na konkrétním podniku PAPCEL, a. s. v letech 2003 {--} 2006 jako východisko pro posouzení finanční situace a hospodaření tohoto podniku. Práce se skládá ze dvou hlavních částí {--} teoretické a praktické. V teoretické části je popsána podstata finanční analýzy a nastolen její význam pro podnik …více
Abstract:
The aim of my bachelor thesis is to summarize the basic knowledge concerning financial analysis and then to carry out the practical financial analysis of the joint stock company PAPCEL in years 2003 -2006 as a base for judging of financial situation and economy of this company. The thesis consists of two main sections {--} the theoretical and analytical one. The theoretical section focuses on description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2008
Identifikátor: 9643

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2008
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Petr Moťka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BUŠINOVÁ, Jana. Finanční analýza podniku PAPCEL, a. s. v letech \nl{}2003 - 2006. Zlín, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 29. 04. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finanční řízení podniku