Kristýna Buláková

Bakalářská práce

Ženy a ticho v díle Thomase Hardyho Tess z D'Urbervillů

Representation of Women and Silence in Thomas Hardy's Novel Tess of the D'Urbervilles
Abstract:
This bachelor thesis concentrates on women and the representation of their "silence" within the Victorian society through the novel of Thomas Hardy Tess of the d'Urbervilles. The paper describes how women were treated and what social pressure they had to deal with during the reign of Queen Victoria in the 19th century. The thesis further analyzes Thomas Hardy's attitude towards this issue and how it …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se soustředí na ženy a znázornění jejich "ticha" v rámci Viktoriánské společnosti prostřednictvím románu Tess of the d'Urbervilles od Thomase Hardyho. Práce popisuje, jakým způsobem byly ženy vnímány a s jakým společenským nátlakem se musely za vlády královny Viktorie v 19. století potýkat. Práce dále analyzuje, jak se k této problematice stavěl Thomas Hardy a jakým způsobem se …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 8. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Olga Roebuck, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Buláková, Kristýna. Ženy a ticho v díle Thomase Hardyho Tess z D'Urbervillů. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro odbornou praxi

Práce na příbuzné téma