Barbora SOUČKOVÁ

Bachelor's thesis

Etika eutanázie

Ethics of euthanasia
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá problematikou eutanazie z etického hlediska, kdy je velký důraz kladen na dobrovolnou eutanazii. Její nedobrovolná forma není předmětem práce. Celá práce je vystavena na teoretickém konceptu, zda je eutanazie z morálního hlediska ospravedlnitelná či ne. Cílem bakalářské práce je tedy analýza eutanazie z etického hlediska a uvědomění si, že rozhodnutí o její morálnosti není …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the problems of euthanasia from the ethical point of view with an emphasis on voluntary euthanasia. Its non-voluntary form is not a subject of this thesis. The whole work rests on a theoretical concept based on the morality or immorality of euthanasia. The aim of the thesis is to analyse euthanasia from the ethical point of view in order to show that the decision about …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Vlastimil Vohánka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOUČKOVÁ, Barbora. Etika eutanázie. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Philology / -Aj-Zsv Bc

Práce na příbuzné téma