Bc. Alžběta Fikarová

Diplomová práce

Zavádění alternativních metod do edukačního procesu žáků na základní škole speciální

Implementation of alternative methods into educational process pupils at special school
Anotace:
Diplomová práce „Zavádění alternativních metod do edukačního procesu žáků na základní škole speciální“ se zabývá problematikou vzdělávání žáků s těžkým zdravotním postižením. Je rozdělena na čtyři kapitoly, dvě teoretické a dvě praktickou. První kapitola se věnuje vymezení pojmu těžké zdravotní postižení, shrnuje legislativních opatření vzdělávání těchto žáků, uvádí vzdělávací programy platné pro základní …více
Abstract:
Diploma thesis „Implementation of alternative methods into educational process pupils at special school“deals with people with education of pupils with profound learning disabilities question. It is divided into four chapters, two theoretical and two practical. The first chapter dwells on definition term profound learning disability, summarizes legislative measures education this pupils, introduces …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele