Bc. Tereza Ilková

Diplomová práce

Obchodní podmínky a formulářové smlouvy v mezinárodním obchodním styku

Commercial Conditions and Standard Forms in International Trade
Anotace:
Diplomová práce analyzuje problematické právní otázky spojené s uzavíráním mezinárodních obchodních smluv na základě standardizovaných forem. V první části stručně představuje nejpoužívanější standardizované formy – obchodní podmínky a formulářové smlouvy. Druhá část je zaměřena na kolizně právní úpravu. Věnuje se obligačnímu statutu, kterým se řídí fáze vzniku smlouvy i účinky smlouvy, a možnosti …více
Abstract:
Diploma thesis analyzes the problematic legal issues associated with the contract formation in international trade by means of standardized forms. The first section briefly presents the most widely used standardized forms - commercial conditions and form contracts. The second part focuses on conflict of laws. It concerns with the rules of law governing the formation phase and effects of the contract …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2015
  • Vedoucí: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta