Bc. Martin Sovák

Bakalářská práce

Marketingová strategie vybrané firmy finančních služeb

The Marketing Strategy of the Firm in the Area of Financial Services
Anotace:
Strategie je základním kamenem firmy a předpokladem její úspěšnosti. Správné nastavení strategie má podstatný vliv na její směřování. Předmětem bakalářské práce „Marketingová strategie vybrané firmy finančních služeb“ je analýza marketingové strategie společnosti s Autoleasing, a.s. a návrh její aktualizace. První část bakalářské práce se zabývá teoretickým základem čerpaným z domácí a zahraniční literatury …více
Abstract:
Strategy is the cornerstone of any company and a prerequisite for its success. Proper adjustment of strategy has a significant impact on its future development. The objective of this bachelor's thesis "The Marketing Strategy of the Firm in the Area of Financial Services" is to analyse and update the marketing strategy of the firm s Autoleasing, a.s. The first section pertains to a summary of theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Petra Jílková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miloslav Šašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní