Bc. Monika Marešová

Master's thesis

Proces adaptace zaměstnanců v konkrétním podniku

Adaptation process of employees in a particular company
Abstract:
Cílem předkládané diplomové práce je zjistit, jakým způsobem probíhá proces adaptace bankovních poradců v konkrétní bance a zda toto současné nastavení odpovídá jejím potřebám. Práce je rozdělena na tři části. Teoretická část se věnuje představení pojmu adaptace, nejprve v rámci ostatních personálních činností a poté při konkrétním vymezení jednotlivých kroků při řízení adaptačního procesu. Ve druhé …more
Abstract:
The aim of the thesis is to discover how an adaptation process of relationship managers in a chosen bank runs and whether its current configuration corresponds to bank's needs. The paper is divided into three parts. In the theoretical part the term adaptation is discussed; first within the scope of other human resource activities, then in the course of definition of individual adaptation process management …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2013
  • Supervisor: PhDr. Alena Lubasová
  • Reader: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií