Bc. Aneta Matějíčková

Diplomová práce

Headlines in British Online Tabloids: Syntactic and Lexical Analysis

Headlines in British Online Tabloids: Syntactic and Lexical Analysis
Anotace:
Práce je analýzou online novinových titulků dvou britských bulvárních novin, The Sun a The Daily Mirror, z hlediska vybraných syntaktických a lexikálních charakteristik, se záměrem poukázat na jejich podobnosti a rozdíly. Teoretická část práce poskytuje obecný úvod do historie a pravděpodobné budoucnosti novin, vymezení pojmu 'zpráva' v novinovém kontextu a formátu novinového článku, kde je největší …více
Abstract:
The thesis is the analysis of online newspaper headlines of two British tabloids, The Sun and The Daily Mirror from the viewpoint of their syntactic and lexical characteristics, with the intent to point to their similarities and differences. The theoretical part of the thesis provides the general introduction to the history and the presumable future of newspapers, the definition of the term 'news' …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Renata Jančaříková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy