Josef KRČIL

Bakalářská práce

Onemocnění dýchacích cest ve spojitosti se znečištěním ovzduší se zaměřením na Ústecký kraj.

Respiratory diseases in connection with air pollution with a focus on the Ústí nad Labem Region.
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje posouzení kvality ovzduší a jejím potencionálním vlivem na nemocnost dýchacích cest obyvatel Ústeckého kraje a speciálně obyvatel okresu Ústí nad Labem v porovnání s průměrem kraje a ostatními okresy. Teoretická část se zabývá uvedením do problematiky, popsáním vzniku a škodlivého potenciálu znečišťujících látek. Praktická část se zabývá grafickým zpracováním imisního vývoje …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the assessment of air quality and it´s potential impact on the respiratory disease of the inhabitants of the Ústí nad Labem region and especially the inhabitants of the Ústí nad Labem district in comparison with the average of the region and other districts. The theoretical part deals with the introduction, the description of the origin and harmful potential of pollutants …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Eva Rychlíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRČIL, Josef. Onemocnění dýchacích cest ve spojitosti se znečištěním ovzduší se zaměřením na Ústecký kraj.. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí