Tereza VORLÍČKOVÁ

Bakalářská práce

Kulturní krajina a urbanizace města Cvikova na konci novověku a začátku 20. století

Cultural Landscape and Urbanisation of Cvikov Town in transition from the Early Modern Era to the 20th Century
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je na základě nejrůznějších typů pramenů a to zejména obrazových a dále pak historických map, statistických a topografických prací postihnout proměnu města Cvikova. Důraz bude kladen také na vytvoření databáze obrazových pramenů v aplikaci Historypin. Vedle toho bude dalším cílem práce postihnout rovněž vývoj přilehlé krajiny. Práce se okrajově dotkne rovněž období středověku …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to reflect the urban and landscape change of Cvikov Town on the basis of various types of sources especially pictorial sources, historical maps and statistical and topographical works. Emphasis will also be placed on creating a database of pictorial sources in Historypin. In addition, the next goal of the work will be development of the surrounding landscape. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VORLÍČKOVÁ, Tereza. Kulturní krajina a urbanizace města Cvikova na konci novověku a začátku 20. století. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie se zaměřením na vzdělávání (jednooborové)