Viet Anh CHU

Master's thesis

Práce s uživateli společnosti v SaaS odvětví

Marketing funnel for a company in SaaS industry
Abstract:
Predkladana prace se zabyva full-funnel marketingem spolecnosti v SaaS odvetvi. Cilem prace je provest kvalitativni analyzu internich procesu a navrhnuti naslednych doporuceni, ktera povedou k zlepseni marketingovych procesu. Cil prace je naplnen prostrednictvim vyzkumne metody case research. Z provedene reserse studii je zvolen marketingovy audit jako nastroj, kterym jsou kvalitativne analyzovany …more
Abstract:
The present work is focused on full funnel marketing of the company in the SaaS sector. The aim of this thesis is to perform quality analyzes of internal processes and to propose subsequent recommendations that will lead to better marketing processes. The aim of the thesis is fulfilled through research methods of case research. A marketing audit is chosen as a tool for qualitative analysis of the company …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 7. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Michaela Jánská, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

CHU, Viet Anh. Práce s uživateli společnosti v SaaS odvětví. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Social and Economic Studies

Master programme / field:
Economics and Management / Economics and Management