Bc. Lenka Rybáková

Diplomová práce

Služební poměr vojáků a pracovněprávní vztahy občanských zaměstnanců Ministerstva obrany České republiky

Soldiers’service relation and labour-law relations concerning civil employees of Ministry of Defence of the Czech Republic
Anotace:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá problematikou pracovně právních vztahů zaměstnanců jednoho z klíčových ministerstev bezpečnostních sil našeho státu – resortu Ministerstva obrany. Je rozčleněna na tři základní části. V části první se detailně zabývá služebním poměrem vojáků z povolání ve smyslu jejich „služebního zákona“, jeho specifikami a problémy, jež z ustanovení tohoto zákona pro práci …více
Abstract:
This dissertation deals with issues concerning labour-legal relations of employees from one of the key ministries of security forces of our state - Ministry of Defence. It is divided into three basic parts. In the first part it deals with the service relations of professional soldiers in detail in accordance with their "service law", it describes their specifics and problems which result from the provision …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc.
  • Oponent: plk. Ing. Josef Fabián

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa