Martin Pokorný

Bakalářská práce

Tvorba nativních multiplatformních mobilních aplikací s využitím knihovny Xamarin.Forms

The Creation of Native Multiplatform Mobile Applications Using the Xamarin.Forms Library
Anotace:
Primárním cílem této bakalářské práce je popsání problematiky multiplatformního vývoje nativních mobilních aplikací s využitím frameworku Xamarin.Forms. V úvodu práce je představeno několik možností vývoje mobilních aplikací a tržní podíl jednotlivých platforem. Teoretická část se věnuje popisu technologie Xamarin jako celku, tedy včetně knihoven Xamarin.iOS a Xamarin.Android. Po představení základních …více
Abstract:
Primary goal of this Bachelor thesis is to describe cross-platform development of native mobile applications. First, several ways of mobile application development and market share of respective mobile platforms are described. Next, the Xamarin technology is described as a whole (including Xamarin.iOS and Xamarin.Android libraries). Then, core principles of these libraries are introduced, with special …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Erik Král, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pokorný, Martin. Tvorba nativních multiplatformních mobilních aplikací s využitím knihovny Xamarin.Forms. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie