Matúš Jarečný

Bachelor's thesis

Konkrétna implementácia CMS systému.

Concrete implementation of CMS system
Abstract:
JAREČNÝ, Matúš: The concrete implementation of CMS system. [Bachelor´s thesis]. Banking Institute of the university of Prague, a foreign university Banská Bystrica. Department of Quantitative Methods and Computer Science. Supervisor of thesis: Mgr. René Klaučo, PhD. Year of defense: 2014. Count of pafes: 43. The goal of bachelor´s thesis is to analyze available CMS systems, characterize the relevant …viac
Abstract:
JAREČNÝ, Matúš: Konkrétna implementácia CMS systému. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra kvantitatívnych metód a informatiky. Vedúci práce: Mgr. René Klaučo, PhD. Rok obhajoby: 2014. Počet strán: 43. Cieľom bakalárskej práce je analýza dostupných CMS systémov, charakterizovanie relevantných vlastností a na ich základe výber a reálne …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2014
  • Vedúci: Mgr. René Klaučo, PhD.
  • Oponent: Ing. Miroslav Gecovič, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK