Eva Kubecová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Co nabízí školní psycholog?

Anotace:
Tématem této práce je, Co nabízí školní psycholog. Tato práce si klade za cíl popsat práci školního psychologa a popsat rozdíl mezi školním psychologem a dalšími pracovníky v síti školních poradenských služeb na základní škole, tedy se školním speciálním pedagogem, s výchovným poradcem a s metodikem prevence a popsat, co školní psycholog nabízí. Školní psychologové jsou do škol zařazováni stále častěji …více
Abstract:
The theme of this work is what the school psychologist provides. This paper aims to describe the work of the school psychologist and describe the difference between the school psychologist and other professionals in the network of school counseling services at an elementary school: a special education teacher, a school counselor and prevention methodologist. The work also describes what the school …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Hubertová
  • Oponent: Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

vyšší odborný program / obor:
Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie