Bc. Petra Lorencová

Bakalářská práce

Kulturně společenský rozvoj jihomoravské obce Lužice v první polovině dvacátého století

Culturally Social Development of the South Moravian Community Lužice in the Early Twentieth Century
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá kulturně společenským rozvojem v jihomoravské obci Lužice v první polovině dvacátého století. Dává nahlédnout na kulturně společenský rozvoj obce Lužice, popisuje činnost spolků a organizací. Seznamuje s uměleckou činností, a to zejména divadelnictvím, hudbou a výtvarným uměním. Nedílnou součástí této práce je také pohled na folklorní tradice a zvyky.
Abstract:
This Bachelor thesis deals with culturally social development in the South Moravian community Lužice in the early twentieth century. The thesis allows to look at the culturally social development of the Lužice community, it describes activities of associations and organizations. It acquiants with artistic work, especially dramatic, music and fine art. An integral part of this work is also a view of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 9. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia