Mgr. Michal Konečný, Ph.D.

Disertační práce

"Civilní architektura" ve službách státu. Teoretická východiska, instituce, styl a tvůrci na Moravě 1750-1840.

"Architectura Civilis" in the Sevice of the State. Theoretical Background, Institutions, Style and Architects in Moravia 1750-1840.
Anotace:
Během vlády císařovny Marie Terezie a zejména jejího nástupce Josefa II. prošla habsburská monarchie zásadními proměnami. Stát svými zásahy dostal pod kontrolu do té doby nezávislá odvětví veřejného života. Kromě umění, které začal reglementovat prostřednictvím státní akademie, se do jeho zájmu dostala i architektura. Teoretické východisko, podle kterého se státem regulovaná architektura měla řídit …více
Abstract:
During the reign of the empress Maria Theresa and in particular of her successor Joseph II, the Habsburg monarchy went through substantial changes. The state took control of parts of public life which had until then been independent. Besides arts, which started to be controlled through the state academy, architecture became the centre of attention. Architecture regulated by state was supposed to observe …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 11. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.
  • Oponent: PhDr. Taťána Petrasová, CSc., prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta