Tereza Polášková

Bakalářská práce

Příjem potravy, energetická rovnováha, obezita

Food intake, energy balance, obesity
Anotace:
Předkládaná práce se zaměřuje na příjem potravy, energetickou rovnováhu a obezitu. A podává tak přehled o současných problémech a zvyklostech ve výskytu obezity.V první části se zaměříme na energetický metabolismus, kde se zaměříme na výdej a příjem energie. Ve druhé části se začneme zaobírat obezitou ze všeobecného pohledu. Jak z hlediska historického, tak z hlediska používání metod k hodnocení obezity …více
Abstract:
This work focuses on food intake, energy balance and obesity. And it gives an overview of the current problems and habits of obesity. In the first part, we focus on energy metabolism, where we focus on energy output and energy intake. In the second part, we begin to look at obesity from a general perspective. Both historical and application of methods to assess obesity. In the following chapters, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc.
  • Oponent: Martina Kosařová, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta