Kateřina Nováková

Bakalářská práce

Analýza hospodaření ve veřejné správě - na konkrétním příkladu zvolené obce

Analysis of management in public administration - on concrete example of chosen municipality
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá hospodařením obce Nečín za sledované období 2010-2018. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části je nejprve stručně charakterizována veřejná a státní správa. Dále je zde charakterizována obec, její orgány a také působnost. Teoretická část je především zaměřena na problematiku financování, rozpočtování a hospodaření obcí. V praktické …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the municipal budget Nečín for the period 2010-2018. Thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part is characterized public and state administration. In the theoretical part is characterized municipality, municiapl authory and competence of the municipality. The theoretical part is focused on the issues of financing, budgeting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA
  • Oponent: doc. Ing. Alena Maaytová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS