Bc. Andrea Elgrová

Diplomová práce

Směr vývoje českého účetnictví, změny zákona o účetnictví 2016 a možné dopady na MSP

Direction of development of accouting, changes to the Accouting Law 2016 and the possible impacts on SMEs
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vývojem českého účetnictví po vstupu do Evropské unie. V důsledku vydání směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU došlo k nutnosti novelizovat Zákon o účetnictví. K první významné novele, v návaznosti na Směrnici, došlo k 1. lednu 2016. Cílem práce je zhodnotit dopady této novely na středně velkém podniku za použití metod deskripce, komparace a analýzy. V první …více
Abstract:
This master thesis deals with the development of the Czech Accounting after joining the European Union. After publication Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council there was a need to amend the law of accounting. The goal of thesis is assess the impact of this amendment on midsize company using the method of description, comparison and analysis. The first major amendment, following …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: Ing. Gabriela Dlasková
  • Oponent: Ing. Ivana Turková, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní