Mgr. Michaela Kozlová

Bakalářská práce

Implementace regionální politiky EU ve Slovinsku

The Implementation of EU regional policy in Slovenia
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá implementací regionální politiky ve Slovinsku. Primárním nástrojem zkoumání je princip partnerství jako koncept odrážející míru zapojení aktérů regionální politiky do procesu její implementace. Autor usiluje o verifikaci hypotézy, že realizace regionální politiky ve Slovinsku probíhá v souladu s deklarovaným principem kolektivního řešení regionální politiky EU.
Abstract:
This study traces the implementation of the EU regional policy in Slovenia. The instrument of the research is the partnership principle used as a conception, which reflects the extent of involvement of the actors of regional policy into the process of its implementation. The author seeks to verify the hypothesis, that regional policy in Slovenia is implemented in compliance with the declared principle …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2006
  • Vedoucí: PhDr. Vít Dočkal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Mezinárodní vztahy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.