Lolita LITVINENKO

Bakalářská práce

Ruská televizní reklama

Russian television reclama
Abstract:
Resume Baccalaureate work "TV advertising in Russia" consists of two parts: theoretical and practical. The purpose is studying of history and advertising development in Russia. The attention is paid to the analysis the concept "Russian TV advertising" its specifics and a role in modern society. Baccalaureate work consists of two parts: theoretical and practical. The first theoretical part, acquaints …více
Abstract:
Anotace. Ve své bakalářské práci představuji historii rozvoje reklamy v Rusku. Seznamuji se specifikou televizní reklamy, klíčovými etapami rozvoje ruského reklamního trhu. Práce ukazuje, jakou roli hraje reklama v současné společnosti. Rovněž v ní provádím srovnání s reklamou zahraniční a s reklamou ruskou v období existence Sovětského svazu.Teoretická část seznamuje s pojmem "reklama", popisuje historii …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Inna Kalita, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LITVINENKO, Lolita. Ruská televizní reklama. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta