Radim Jeník

Bachelor's thesis

Netradiční spektrofotometrie s přístroji Vernier a mobilními telefony

Novel spectrophotometry with Vernier instruments and mobile phones
Anotácia:
Práce se zabývá jednoduchými spektrofotometrickými experimenty (stanovení Fe2+) s levnými přístroji firmy Vernier, popř. mobilním telefonem, které jsou použitelné ve výuce chemie. Hlavní část práce představuje svépomocné zhotovení funkčního plamenového fotometru ze spektrofotometru Vernier SpectroVis Plus, optického kabelu a kahanu. Byl zvolen nejvhodnější zdroj plamene, optimalizováno uspořádání přístroje …viac
Abstract:
This work deals with easy spectrophotometric experiments suitable for school (determination of Fe2+) with cheap instruments made by Vernier, Inc. or mobile phones. Main part is devoted to do-it-yourself assembly of flame photometer from Vernier SpectroVis Plus spectrophotometer, optical fibre and burner. The best flame source was selected, instrument was optimized, and limit of quantification for alkali …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Martin Slavík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jeník, Radim. Netradiční spektrofotometrie s přístroji Vernier a mobilními telefony. Liberec, 2017. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technical University of Liberec

Faculty of Science, Humanities and Education

Bachelor programme / odbor:
Chemistry / CH-MA

Práce na příbuzné téma