Theses 

Studium interakcí proteinů metodou FLIM-FRET a konfokální mikroskopií – Bc. Iveta Vavříková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách

Bc. Iveta Vavříková

Diplomová práce

Studium interakcí proteinů metodou FLIM-FRET a konfokální mikroskopií

Studies on protein interaction by FLIM-FRET and confocal microscopy

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na studium histonů H1, H2B, H3.3 a H4, laminů A a proteinů HP1β a 53BP1 účastnících se reparačních drah DNA. V experimentech byly použity buněčné linie HeLa, HepG2, Lap2α +/+ a -/-. Buněčné linie byly rovněž ovlivněny inhibitorem histonových deacetyláz trichostatinem A (TSA), byl sledován jeho vliv na dynamiku výše uvedených proteinů. Experimenty byly provedeny pomocí pokročilých konfokálních mikroskopických technik, jako je technika FRAP (k měření dynamiku proteinů) nebo techniky FLIM a FLIM-FRET (ke studiu potenciálních interakcí mezi proteiny lamin A a LAP2α). Indukce dvouřetězcových zlomů byla provedena pomocí laseru s vlnovou délkou 405 nm.

Abstract: The diploma thesis is focused on histones H1, H2B, H3.3 and H4, lamin A and proteins HP1β and 53BP1 involved in the DNA repair pathways. In the experiments cell lines HeLa, HepG2, Lap2α +/+ and -/- were used. Cell lines were also treated with histone deacetylase inhibitor trichostatin A (TSA), to observe its influence on the dynamics of the above mentioned proteins. This study was performed via using advanced confocal microscopy techniques such as FRAP technique (to measure proteins dynamic) or the FLIM and the FLIM-FRET techniques (to observe the potential interactions between lamin A and LAP2α proteins). Induction of double strand breaks was performed using the laser with 405 nm wavelength.

Klíčová slova: Försterův rezonanční přenos energie (FRET), mikroskopické zobrazení doby dohasínání fluorescence (FLIM), FLIM-FRET, obnova fluorescence po fotovybělení (FRAP), lamin A, heterochromatinový protein 1 β (HP1β), p53 vazebný protein 1 (53BP1), histony, Förster resonance energy transfer (FRET), fluorescence lifetime imaging microscopy (FLIM), fluorescence recovery after photobleaching (FRAP), heterochromatin protein 1 β (HP1β), p53-biding protein 1 (53BP1), histones

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 04:48, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz