Bc. Iveta Vavříková

Diplomová práce

Studium interakcí proteinů metodou FLIM-FRET a konfokální mikroskopií

Studies on protein interaction by FLIM-FRET and confocal microscopy
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na studium histonů H1, H2B, H3.3 a H4, laminů A a proteinů HP1β a 53BP1 účastnících se reparačních drah DNA. V experimentech byly použity buněčné linie HeLa, HepG2, Lap2α +/+ a -/-. Buněčné linie byly rovněž ovlivněny inhibitorem histonových deacetyláz trichostatinem A (TSA), byl sledován jeho vliv na dynamiku výše uvedených proteinů. Experimenty byly provedeny pomocí pokročilých …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on histones H1, H2B, H3.3 and H4, lamin A and proteins HP1β and 53BP1 involved in the DNA repair pathways. In the experiments cell lines HeLa, HepG2, Lap2α +/+ and -/- were used. Cell lines were also treated with histone deacetylase inhibitor trichostatin A (TSA), to observe its influence on the dynamics of the above mentioned proteins. This study was performed via using …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta