Mgr. et Mgr. Anna Pekárková

Bakalářská práce

Příčiny a prevence kriminality dětí a mladistvých

Causes and prevention criminality of children and juveniles
Anotace:
Bakalářská práce na téma „Příčiny a prevence kriminality dětí a mladistvých“ je zaměřena na současnou problematiku kriminality dětí a mladistvých. Práce je členěna na část teoretickou a na ni navazující část praktickou. Teoretická část ukazuje na problémy s kriminalitou v České republice, poruchy chování související s kriminalitou, faktory ovlivňující kriminalitu a také prevence a preventivní programy …více
Abstract:
This Bachelor thesis on the theme „Causes and prevention criminality of children and juveniles“ is based on current problems of children and juvenile delinquency. The thesis is divided into a theoretical part and following practical part. The theoretical part shows the problems with crime in the Czech Republic, behavioral disorders associated with crime, factors influencing crime and prevention and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta