Lucie Kouklíková

Diplomová práce

Očekávané výstupy dramatické výchovy v primárním vzdělávání

The expected outputs of drama in primary education
Anotace:
Cílem diplomové práce je analyzovat využívání očekávaných výstupů dramatické výchovy ve výuce na 1. stupni ZŠ Libereckého kraje. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část specifikuje dramatickou výchovu, její cíle, principy, metody a techniky. Přibližuje vývoj dramatické výchovy a její postupné pronikání do školní výuky. Dále popisuje zasazení oboru dramatická výchova …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze the use of expected outputs of drama to in primary education in the Liberec Region. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part specifies the drama, its objectives, principles, methods and techniques. It shows the development of drama and its gradual penetration into education. It also describes integration drama to the general …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2012
Zveřejnit od: 25. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jana Johnová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kouklíková, Lucie. Očekávané výstupy dramatické výchovy v primárním vzdělávání. Liberec, 2012. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN