Vojtěch Kába

Bakalářská práce

Využití audiovizuální tvorby v propagaci symfonických orchestrů

Use of audiovisual works in the promotion of symphonic orchestras
Anotace:
Bakalářská práce „Využití audiovizuální tvorby v propagaci symfonických orchestrů“ pojednává o možnostech využití videa jako propagačního nástroje symfonického orchestru. Zkoumá a popisuje nové trendy ve využití audiovizuální tvorby. Ve výzkumné části pak pozoruje a analyzuje využití audiovizuální tvorby u vybraných českých a zahraničních orchestrů. Součástí práce je také návrh témat k videoplánu vytvořený …více
Abstract:
The bachelor thesis „ The Use of Audiovisual Works in the Promotion of Symphonic Orchestras” deals with options of a video usage as a promotional tool of symphonic orchestra. It examines and describes new trends in a usage of audiovisual work. In the research part, it observes and analyses a usage of audiovisual works of selected Czech and foreign symphonic orchestras. Part of this thesis is also a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: MgA. Zuzana Lukášová
  • Oponent: Mgr. Vít Kouřil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/utkib/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Hudební manažerství

Práce na příbuzné téma

Všechny práce