Bc. Soňa Žákovská, Ph.D.

Bachelor's thesis

Antický dopis-úřední korespondence Cicerona, Plinia a Symmacha

The ancient letter- the official correspondence of Cicero, Pliny the Younger and Symmachus
Anotácia:
Tato diplomová práce pojednává o římské epistolografii, zaměřuje se na její pravidla, na typy dopisů atd. Ústředním tématem této práce je úřední korespondence tří autorů, Cicerona, Plinia Mladšího a Symmacha. Tato práce se snaží dokázat, že autoři byli při psaní dopisů ovlivněni dobou, ve které žili. První kapitola se věnuje pravidlům, která má by měla být při psaní dopisu dodržována, druhá kapitola …viac
Abstract:
This diploma thesis deals with a roman epistolography, embarking on her rules, types of letter, etc. The basic subject of this work is the official correspondence of three authors, of Cicero, Pliny Younger and Symmachus. This diploma thesis try to prove that the authors were by writing influenced by period, in which they lived. The first chapter is concerned with rules of letter, the second chapter …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2006
  • Vedúci: doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Humanities / Latin Language and Literature

Práce na příbuzné téma