Bc. Tomáš Gubric

Diplomová práce

Dôsledky zavedenia elektronického mýta na procesný model organizácie

Consequences of the introduction of electronic tolls on process model
Abstract:
The thesis introduces the reader to the current toll systems in European countries. The work is a definition such as information systems and types of information systems. The work induces the reader to the toll system in Slovakia and in some European Union member states. The implementation of the introduces the reader to model business processes in a company truck HG-LOGISTIC SK s.r.o..
Abstract:
Diplomová práca zoznamuje čitateľa s aktuálnymi mýtnymi systémami v Európskych krajinách. Cieľom práce je vymedzenie pojmov ako sú Informačné systémy a druhy informačných systémov. Práca oboznamuje čitateľa s mýtnymi systémami na Slovensku a v niektorých členských štátov Európskej únie. Realizačná časť diplomovej práce zoznamuje čitateľa s modelom podnikových procesov v kamiónovej firme HG-LOGISTIC …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Informační technologie a management

Práce na příbuzné téma