Ing. Marie Provazníková

Bakalářská práce

Praktické zkušenosti odborných pracovníků ZŠ s dětmi s poruchami chování

Primary school professionals' experiences in children with behavioural disorders
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o osobních zkušenostech odborných pracovníků základních škol, které získali při práci s dětmi s poruchami chování. V teoretické části je definovaný vývoj dítěte školního věku, poruchy chování, jejich vývoj a dopady, které mají na děti školního věku. Následně jsou zde uvedená specifika edukace dětí s poruchami chování ve vztahu ke konceptu kvality života, konceptu resilience …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with personal experiences of elementary school specialists which they gained when working with children with behavioral disorders. The theoretical part defines the development of a school-age child, behavioral disorders, their development and the impacts they have on school-age children. Subsequently, there are the specifics of education of children with behavioral disorders …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Markéta Olbertová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta