Mgr. Julija Křivánková

Diplomová práce

Mediální agenda týkající se sestřelení letu Malaysia Airlines Flight 17 v ukrajinském, ruském a českém tisku: komparativní obsahová analýza

The Media Agenda of Malaysia Airlines Flight 17 Shootdown in the Ukrainian, Russian and Czech Press: Comparative Content Analysis
Anotace:
Tato diplomová práce představuje analýzu procesu rámování na příkladu sestřelení malajsijského Boeingu 777, zkoumání mediálních agend a z nich plynoucích mediálních obrazů na webových stránkách českých, ukrajinských a ruských deníků. Hlavním cílem práce je s pomocí metody framingové analýzy podle schématu Roberta Mathew Entmana provést komparaci používání framingu ve vztahu ke kauze sestřelení civilního …více
Abstract:
This thesis presents an analysis of the process of framing on the example of shooting down of Malaysian Boeing 777, and examines media agendas and resulting media images on websites of Czech, Ukrainian and Russian journals. Main goal of the thesis is to conduct a framing analysis, using (based on/according to? musel bych tomu rozumět líp abych si byl jistý) Robert Mathew Entman's schemata, in order …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií