Bc. Jan Butula

Bakalářská práce

Využití stabilních izotopů ke studiu látkových přenosů u mykorhizních symbióz

Study of nutrient exchange in mycorrhizal symbioses using stable isotopes
Anotace:
Metody využívající rozličných vlastností stabilních izotopů jsou využívány v mnoha oborech, a to i v biologii. Mezi takto nejčastěji využívané izotopy patří 13C, 15N, 2H a 18O. V biologii rostlin se izotopy využívají např. k identifikaci metabolických typů a cest, ale i ke sledování a kvantifikaci látkových přenosů v mykorhizních symbiózách. Mykorhizní symbióza je zjednodušeně vztahem kořenů rostlin …více
Abstract:
There are many scientific disciplines including biology, which are using methods based on different features of stable isotopes. Among the most commonly used isotopes belong 13C, 15N, 2H, and 18O. In the biology of plants, stable isotopes are used for identification of metabolic pathways, but also for quantification of nutrients exchange in mycorrhizal symbioses. We can simplify mycorrhizal symbiosis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Milan Baláž, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Speciální biologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.