Bc. Monika Kratochvílová

Diplomová práce

Modelování účinnosti programu screeningu karcinomu děložního hrdla

Effectiveness modelling of cervical cancer screening programme
Anotace:
V rámci screeningového programu karcinomu děložního hrdla má Česká republika v porovnání s jinými zeměmi Evropy nejmenší screeningovou periodu (1 rok) a nejširší věkový interval žen v cílové skupině (15 a starší). Porovnání efektivity screeningu různých variant pro screeningovou periodu a cílovou věkovou skupinu žen s neexistencí screeningového programu pomocí mikrosimulačního modelu dokazuje, že zavedení …více
Abstract:
Czech Republic has in comparison to other european countries the shortest screening period (1 year) as well as the greatest age range of women in the target group (15 and older) within the cervical cancer screening programme. The microsimulation model based comparison of various screening options with respect to screening period and age of the women target group and the option without any screening …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Němec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Matematická biologie