Mgr. Jan Kubový

Diplomová práce

Ať žije první máj...!? Proměny mediální reprezentace prvomájových oslav v Rudém právu: analýza mechanismů novinářské diskurzivní moci (1970 - 1989)

Long live May Day...!? Changes in media representations of May Day celebrations in Red Law: analysis of the journalistic discursive mechanisms of power (1970 – 1989)
Anotace:
Tato výzkumná práce je zaměřena na odhalení a popis mechanismů posilujících dominantní společenské vztahy a způsoby, jakými určité pozice v mediálních textech reprodukují prostřednictvím symbolické moci existující politické ideologie a mocenské struktury. Analýza je vedena na pozadí zkoumání proměny mediální reprezentace prvomájových oslav v deníku Rudé právo v letech 1970 a 1989 prostřednictvím využití …více
Abstract:
This research work is focused on the discovery and description of the mechanisms that strengthen the dominant social relations and the ways in which certain positions in media texts reproduce through the symbolic power of existing political ideologies and power structures. The analysis is conducted against the background of changes in media representations of research May Day celebrations in the newspaper …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií