Mgr. Michal Čepelka

Diplomová práce

Analýza diskursivních sítí: odborný diskurs vývoje jaderné energetiky v ČR

Analysis of discourse networks: expert discourse of the development of the nuclear energy sector in the Czech Republic
Anotace:
Závěrečná diplomová práce se zabývá analýzou diskursivních sítí. Práce se zaměřuje na odborný diskurs vývoje jaderné energetiky v ČR mezi roky 2006 a 2016. Jsou zde analyzovány vlastnosti aktérů a rámů, kterými se zabývali. Výsledkem diplomové práce je interpretace a zhodnocení diskursu, který prodělal významné změny ve zkoumaném období.
Abstract:
The thesis focuses on the discourse network analysis. The paper examines expert discourse of the development of the nuclear energy sector in the Czech Republic in the period between 2006 and 2016. There are analysed main attributes of the actors and frames that they have examined. The thesis interprets and concludes the discourse that experienced significant changes in the examined period.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Petr Ocelík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Osička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií