Eva KUDRNOVÁ

Bakalářská práce

VÝZNAM VITAMINŮ VE VÝŽIVĚ DRŮBEŽE

Anotace:
Bakalářská práce se zabývá výživou, krmením drůbeže a významem vitaminů především u nosnic, výkrmových brojlerů a kachen. Nedostatek vitaminů totiž vede nejen k metabolickým onemocněním, které mohou výrazněji narušovat produktivitu a efektivitu chovu. V první části práce objasňuji význam vitaminů, dále jejich rozdělení podle rozpustnosti. Věnuji se trávicí soustavě u ptáků, fyziologii trávení. Ve druhé …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with nutrition, feeding of poultry and importance of vitamins especially in laying hens, fattening broilers and ducks. Lack of vitamins leads not only to metabolic diseases that can significantly impair the productivity and efficiency of the breed. In the first part of the thesis I explain the importance of vitamins and their distribution by solubility. I deal with the digestive …více
 

Klíčová slova

VÝŽIVA KRMENÍ DRŮBEŽ VITAMINY
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Luboš Zábranský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUDRNOVÁ, Eva. VÝZNAM VITAMINŮ VE VÝŽIVĚ DRŮBEŽE. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zemědělská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Zemědělství / Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses dz6htl dz6htl/2
21. 5. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
21. 5. 2018
Bulanova, L.
22. 5. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.