Bc. Kateřina Myšáková

Diplomová práce

Analýza nezaměstnanosti v České republice s dopadem na podnikovou sféru

Analysis of Unemployment in Czech Republic and its Impact on Business Sector
Anotace:
Tématem diplomové práce je "Analýza nezaměstnanosti v ČR s dopadem na podnikovou sféru". Nezaměstnanost je ekonomický, politický a sociální problém, který se dotýká celé společnosti. Cílem práce je analyzovat vývoj nezaměstnanosti na základě propojení ekonomických dat a statistických metod. Zkoumána je závislost mezi mírou nezaměstnanosti a ekonomickou situací v zemi, závislost mezi mírou nezaměstnanosti …více
Abstract:
The theme of the thesis is "Analysis of unemployment in Czech Republic and its impact on business sector". Unemployment is economic, political and social problem, which it touches the whole of society. The goal of the thesis is analyse progress of unemployment based on connection of economic situation and static methods. Examined is dependence between rate of unemployment and economic situation in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014
Zveřejnit od: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Iva Nedomlelová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Myšáková, Kateřina. Analýza nezaměstnanosti v České republice s dopadem na podnikovou sféru. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN