Bc. Pavla Bednářová

Bakalářská práce

Původ a následky chromozomálních aberací v samičích zárodečných buňkách savců

Causes and consequences of chromosomal aberrations in mammalian female germ cells
Anotace:
Tato bakalářská práce popisuje typy chromozomálních abnormalit v lidských oocytech. Největší důraz je kladen na aneuploidie, jelikož představují nejčastějí typ těchto aberací. Práce pojednává o příčinách vzniku aneuploidií dle aktuálních analýz lidských oocytů i myších modelů. V závěru práce jsou popsány možné mechanismy, které mohou způsobit segregační chyby během meiotického dělení a vést tak ke …více
Abstract:
The Bachelor thesis desribes types of chromosomal abnormalities in human oocytes. Biggest emphasis is given to the aneuploidy, because it is the most common type of these aberrations. The thesis summarises causes of aneuploidy occurrence according to recent analysis of human oocytes and mouse models. The conclusion of the thesis includes the description of possible mechanisms causing meiotic segragation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: MVDr. Martin Anger, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika