Mgr. Kateřina Jandová

Bakalářská práce

Stres, copingové strategie a žáci třetích ročníků středních škol

Stress, coping strategies and students in their third year of secondary school
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou stresu a copingovými strategiemi u žáků třetích ročníků středních škol. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. V teoretické části je popsána problematika stresu obecně a dále je popsána tato problematika v souvislosti se školním prostředím. Empirická část práce je věnována metodologii výzkumu a výsledkům výzkumného šetření. Cílem práce je …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with stress problems and coping strategies of students in their 3rd year of secondary school. The thesis is divided into theoretical and empirical parts. In the theoretical part the stress problem is described generally and then the problem is further explained in connection with the school environment. The empirical part is devoted to methodological research and the results …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta