Bc. Božena Hájková

Master's thesis

Závislosť od digitálnych technológií a od internetu u žiakov základnej školy

Addiction on Digital technologies and on the Internet among Elementary School Children
Abstract:
Predložená diplomová práca sa zaoberá problematikou závislosti od digitálnych technológií a od internetu u žiakov základnej školy. Približuje oblasť digitálnych technológií a kyberpriestoru, popisuje fenomén behaviorálnych závislostí a poukazuje na riziká používania internetu a mobilných telefónov. Objasňuje problematiku vzniku a vzostupu behaviorálnych závislostí, zvlášť excesívneho používania mobilných …more
Abstract:
This master's thesis deals with the issue of addiction to digital technologies and to the internet among primary school students. It introduces the area of digital technologies and cyberspace, describes the phenomenon of behavioral addictions and points out the risks of using the internet and mobile phones. It clarifies the issue of the emergence and rise of behavioral addictions, especially the excessive …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 6. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Zuzana Hrnčiříková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Hájková, Božena. Závislosť od digitálnych technológií a od internetu u žiakov základnej školy. Zlín, 2020. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Master programme / field:
Specialization in Pedagogy / Social pedagogy

Theses on a related topic