Ing. Roman Skalický, Ph.D.

Disertační práce

Metody finančního ocenění značky

Brand Financial Valuation Methods
Anotace:
Předmětem disertační práce Metody finančního ocenění značky je zhodnocení stávajících metod finančního ocenění značky, identifikace jejich nedostatků a navržení metod, které by se s těmito nedostatky alespoň v určitých situacích vypořádaly. Práce se zabývá nejprve vymezením pojmu značka, navazuje problematika identifikace nehmotných aktiv a stanovení standardů hodnoty. Pozornost je pak věnována v současnosti …více
Abstract:
The aim of the dissertation Brand Financial Valuation Methods is to evaluate existing methods of brand financial valuation, identify their deficiencies and propose methods that would deal with these deficiencies at least in certain situations. The thesis deals with the definition of the term brand. It is followed by the identification of intangible assets and the setting of value standards. Attention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 10. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D., doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Finance a účetnictví (čtyřleté) / Finance

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.