Bc. Lenka Rolinková

Bachelor's thesis

Lexikálně-tematické členění ruských substantiv s řeckými a latinskými morfémy avto-, bio-, elektro-, radio-

Lexical-thematic classification of russian nouns with greek and latin morphemes avto, bio-, elektro-, radio-
Anotácia:
Práce Lexikálně-tematické členění ruských substantiv s řeckými a latinskými prefixy avto-, bio-, elektro-, radio- se zabývá problematikou ovlivňování ruštiny klasickými jazyky - tedy řečtinou a latinou. Pozornost je věnována zvláště vlivu těchto jazyků na morfologickou strukturu slovní zásoby a přejímání řeckých a latinských substantiv do ruštiny. Základem lingvistické analýzy se staly prefixy авто …viac
Abstract:
The bachelor´s thesis Lexical-thematic classification of russian nouns with greek and latin prefixes avto-, bio-, elektro-, radio- deals with the influence of ancient languages – greek and latin on russian language. The attention is mainly focused on the influence of these languages on morphology of the active russian vocabulary and on greek and latin nouns in russian language. The linguistic analysis …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedúci: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - Russian Language

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.