Alena KERNALOVÁ

Diplomová práce

Inventář archivního fondu - Bohoslovecký seminář Litoměřicích (1738-1940)

The archival inventory - The Litoměřice Clerical seminary (1738-1945)
Anotace:
Diplomová práce Inventář archivního fondu - Bohoslovecký seminář Litoměřice (1738-1945) je završením archivního zpracování fondu Bohoslovecký seminář Litoměřice (1738-1945), který je uložen ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích. Cílem práce je především uspořádání archivního souboru a vypracování základní archivní pomůcky k fondu - inventáře. Spolu s nástinem dějin Bohosloveckého semináře v Litoměřicích …více
Abstract:
The diploma thesis The archival inventory - The Litoměřice Clerical seminary (1738-1945) is the conclusion of the archival treatment of The Litoměřice Clerical seminary fund (1738-1945), which is stored in the State Regional archives in Litoměřice. The object of this work is mainly to organize the archival collection and create a basic archival fund aid - the inventory. Together with the outline of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Daniela Brokešová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KERNALOVÁ, Alena. Inventář archivního fondu - Bohoslovecký seminář Litoměřicích (1738-1940). Ústí nad Labem, 2009. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 29. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Kulturně historická regionalistika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.