Michal ŠIMON

Bakalářská práce

Historie veslování v Ústí nad Labem v letech 1945 až 1989

The history of rowing in Ústí nad Labem between years 1945 and 1989
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá veslováním v Ústí nad Labem po druhé světové válce, tedy od roku 1945 až po pád komunistického režimu v roce 1989. V průběhu 44 let se veslování ale i tělovýchova na území Československa vyvíjely zejména s nástupem komunistické moci. Ústředním cílem této bakalářské práce je představení historie Českého veslařského klubu v Ústí nad Labem, který byl založen 28. února 1923. …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with rowing in Ústí nad Labem after the Second World War, i.e. in the year 1945 until the fall of the communist regime in 1989. In less than 44 years, rowing, but generally developed physical education in the territory of the Czechoslovak Republic, especially by the onset of communist power. The main aim of this bachelor thesis is to introduce the history of the Czech Rowing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIMON, Michal. Historie veslování v Ústí nad Labem v letech 1945 až 1989. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie + Historie, sz (A14)

Práce na příbuzné téma