Bc. Michaela Nevečeřalová

Bachelor's thesis

Křesťanské misie v 21. století (soubor publicistických článků)

Christian Missions in the 21th century (a collection of publicistic stories)
Abstract:
Cílem tvůrčí bakalářské práce je vytvoření souboru publicistických článků, jejichž jednotícím tématem jsou křesťanské misie v 21. století. Publicistické texty budou směřovány pro časopis Respekt. Záměrem práce je přiblížit působení křesťanských misionářů 21. století v České republice, v zemi, která má pověst jedné z nejateističtějších zemí v Evropě. Teoretická část vymezí základní pojmy spojené s ústředním …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to create a collection of publicistic stories connected with faith, religions and primarily with missions in the 21th century. Publicistic stories are meant for publishing in the magazine Respekt. For the purpose of doing this thesis is to describe todays work of christians missionaries in the Czech Republic, the country, which earns a reputation of the most atheistic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 1. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 1. 2013
  • Supervisor: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Jiřina Salaquardová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism